Novinky

Sportovní dny

25. 9. 2014

Dne 5. 10. 2014 proběhne další sportovní den Slunečnice dětem za podpory Nadace ČEZ pro dětské domovy. Bude se soutěžit ve sprintu na 60 metrů, v hodu medicimbalem, v běhu na 7 minut, v hodu kriketovým míčkem a ve skoku do dálky. Sportovního dne ve sportovním areálu Sareza v Ostravě Porubě se zúčastní dětský domov z Ostravy Hrabové, dětský domov z Ostravy Bukovanského, dětský domov z Ostravy Vizina, dětský domov z Čeladné, dětský domov z Havířova, dětský domov z Karviné a dětský domov z Budišova nad Budišovkou.

Pozvánka na sportovní den.


19. 5. 2010

Ani rok 2010 nemohl být výjimkou pro 11. Ročník florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského kraje, který se mohl uskutečnit jen díky sponzorskému daru společnosti SIMPLY ONE s.r.o. Turnaje se tak zúčastnilo devět domovů tedy celkem čtrnáct týmů, z toho devět chlapeckých a pět dívčích. Zápasy byly pěkné, bez incidentů a zranění. Mezi úspěšné domovy patří i Dětský Domov Hrabová, kde vyhráli jak chlapci, tak i děvčata a nejen z cen, medailí i pohárů měli všichni radost.


9. 5. 2009

Letos jsme oslavili již 10. ročník každoročně konaného florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského kraje. Soutěživost týmů a radost ze hry byla evidentní. Vystoupení umělecké taneční školy a mažoretek jen podpořilo dobrou náladu, která panovala po celou dobu turnaje. Odměnou tedy byly nejenom medaile, krásné poháry a hodnotné ceny, ale zábava dětí. Děkujeme společnosti SIMPLY ONE s.r.o. za finanční dar, který byl využit při zajišťování florbalového turnaje.


6. 10. 2007

Soutěžní den pro dětské domovy na Moravě měl úspěch, takže byl uspořádán další pro dětské domovy ve východních Čechách. Soutěže i ceny zůstaly stejné.


22. 9. 2007

Proběhl sportovní den Slunečnice dětem za podpory Nadace ČEZ pro dětské domovy východních Čech. Soutěžilo se v čtyřboji: běhu na 60m, 800m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Cenou pro vítěze byl pronájem tělocvičny v blízkosti domova na celý rok 1x týdně zdarma a trenér vybraného sportu (floorbalu nebo dle dohody).


více novinek

O nás

Občanské sdružení SLUNEČNICE DĚTEM, základní článek SDO Brontosauři, si klade za cíl být pomocnou rukou opuštěným dětem. Spolupracujeme s Dětskými domovy, obecními úřady a s dalšími subjekty v této oblasti. Poskytujeme cílenou a konkrétní pomoc přímo těm, kteří ji potřebují. Pokud se chcete k této pomoci připojit, jsme vám k dispozici.

Zejména uvítáme spolupráci v oblasti finanční i nefinanční podpory sdružení, finanční i materiální podpory pořádaných akcí a společenských aktivit, možnost mediální spolupráce s neziskovým sektorem a další oblasti.

Pro představu o konkrétní náplni činnosti občanského sdružení SLUNEČNICE DĚTEM uvádíme několik stěžejních bodů z programu sdružení:

  • organizování společenských aktivit pro Dětské domovy
  • přímá nefinanční pomoc Dětským domovům
  • spolupráce s jinými neziskovými organizacemi v dané oblasti
  • průběžný monitoring potřeb jednotlivých Dětských domovů